نویسنده = علی حاجی خانی
تعداد مقالات: 2
2. راهکارهای مبارزه با فتنه‌های اجتماعی با تکیه بر آیات و روایات

دوره 4، شماره 15، زمستان 1392، صفحه 95-116

علی حاجی خانی؛ علی بید سرخی