کلیدواژه‌ها = خویشتنداری
تعداد مقالات: 2
1. مؤلفه‌های مؤثر در مثبت‌اندیشی با تکیه بر داستان حضرت یوسف(ع)

دوره 7، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 99-117

10.22054/rjqk.2016.7327

مصطفی رضازاده بلوری؛ حبیب‌الله حلیمی جلودار