کلیدواژه‌ها = معناشناسی
تعداد مقالات: 4
1. معنا شناسی «اغواء» در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی

دوره 10، شماره 36، بهار 1398، صفحه 107-130

10.22054/rjqk.2019.39772.1867

ابراهیم ابراهیمی؛ فاطمه دست رنج


2. مطالعة حوزه‌های معنایی «صبر» در آیات قرآن

دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 133-156

10.22054/rjqk.2016.7088

رضا امانی؛ زهرا عبادی؛ صدیقه رضایی


4. معناشناسی احسان در قرآن

دوره 5، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 61-83

علیرضا دهقانپور؛ ژیلا بخشی