تعداد مقالات: 254
201. زهره آسمان، زهرای زمین: تبیین عرفانی مقام فاطمه زهرا «س»

دوره 2، شماره 6، پاییز 1390، صفحه 115-132

محمد جواد رودگر؛ مائده شاکری راد


202. خلافت از منظر اهل سنت با تکیه بر آراء غزالی

دوره 2، شماره 7، زمستان 1390، صفحه 147-164

محمود ابراهیمی ورکیانی


203. نقش فاعلی یا قابلی پیامبر (ص) در نزول قرآن

دوره 3، شماره 8، بهار 1391، صفحه 133-156

محمد سبحانی نیا


204. آفرینش انسان در قرآن کریم با توجه به تفسیر المیزان با نگاهی انتقادی به نظریه تکامل

دوره 3، شماره 9، تابستان 1391، صفحه 121-158

یوسف حیدری چناری؛ رمضان مهدوی آزادبنی


205. عدم تعارض سیاق و اسباب نزول در بعضی از آیات سورة آل‌عمران

دوره 3، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 99-114

طاهره مختاری پور؛ حسین علوی مهر


206. رابطه احساس امنیت و بهداشت روانی در قرآن کریم

دوره 3، شماره 10، پاییز 1391، صفحه 97-124

یوسف فتحی


207. جستاری در مفهوم‌شناسی و گسترة اخلاص در قرآن

دوره 4، شماره 12، بهار 1392، صفحه 97-116

سید حسن بطحایی گلپایگانی


208. ممنوعیّت تبرّج زنان از منظر قرآن کریم

دوره 4، شماره 13، تابستان 1392، صفحه 121-136

کاوس روحی برنقد؛ محمدحسین خوانین زاده؛ فاطم السادات سعیدی


209. بررسی تطبیقی نماز در دین اسلام و آیین زرتشت

دوره 7، شماره 24، بهار 1395، صفحه 131-158

10.22054/rjqk.2016.5726

سعید ششگل‌نژاد؛ عبدالمجید طالب‌تاش


210. مطالعة حوزه‌های معنایی «صبر» در آیات قرآن

دوره 7، شماره 25، تابستان 1395، صفحه 133-156

10.22054/rjqk.2016.7088

رضا امانی؛ زهرا عبادی؛ صدیقه رضایی


211. بررسی ویژگی‌های اخلاقی یهود عصر پیامبر(ص) و نقش آنان در شبهة تغییر قبله از منظر قرآن

دوره 7، شماره 26، پاییز 1395، صفحه 119-142

10.22054/rjqk.2016.7328

نصرت نیل‌ساز؛ زهره بابااحمدی میلانی؛ رقیه مددی


212. ریخت‌شناسی قصّة حضرت موسی(ع) در قرآن کریم بر اساس نظریة ولادیمیر پراپ

دوره 7، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 161-177

10.22054/rjqk.2017.7736

رسول بلاوی؛ علی خضری؛ علیرضا شیخیانی


213. تحلیل چگونگی نظم قرآن درسطح معناـ بنیاد خرد با رویکرد زبانشناسی

دوره 8، شماره 28، بهار 1396، صفحه 127-152

10.22054/rjqk.2017.7919

علی شریفی؛ سروش شهریاری نسب؛ عیسی علیزاده منامن؛ فرزاد دهقانی


214. پیش‌بینی هوش معنوی کودک بر اساس شعر مبتنی بر آموزه‌های قرآنی

دوره 8، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 143-171

10.22054/rjqk.2017.8230

رامین محرمی؛ خدابخش اسداللهی؛ شکراالله پورالخاص؛ پیام فروغی راد


217. بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران درباره جزای قتل عمدی مؤمن و رابطۀ آن با مسئلۀ توبه در آیه 93 سوره نساء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1397

10.22054/rjqk.2018.34466.1749

سیدمحمد نقیب؛ مرتضی سازجینی؛ سید محمد موسوی


219. گفتمان‌کاوی نظام زبانی سورة جن: بررسی آماری

دوره 9، شماره 33، تابستان 1397، صفحه 139-162

10.22054/rjqk.2019.34572.1751

عبدالباسط عرب یوسف آبادی؛ فواد عبدالله زاده؛ فرشته افضلی


220. شبهه زدایی تقابل عصمت و آیات عتاب در نمای شصت و پنجمین آیه سوره زمر

دوره 9، شماره 34، پاییز 1397، صفحه 133-156

10.22054/rjqk.2019.33555.1724

فهیمه گلپایگانی؛ سید حسین حسینی کارنامی؛ سید علی اکبر ربیع نتاج


222. تحلیل محتوای راهبرد های اخلاقی و روان شناختی درمان عجله و شتاب در قرآن کریم

دوره 9، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 148-179

10.22054/rjqk.2019.41280.1898

مسعود رستنده؛ سید حمید حسینی؛ ابوالقاسم یعقوبی


223. غایات اخلاقی در قرآن کریم

دوره 10، شماره 37، تابستان 1398، صفحه 169-204

10.22054/rjqk.2019.44865.1925

سید محمد حسین موسوی پور؛ آرزو کرمی پور


224. امکان فقری؛ جامع‌ترین معنا در آیة 15 از سورة فاطر

دوره 4، شماره 14، پاییز 1392، صفحه 131-151

محمّدجواد طالبی چاری