دوره و شماره: دوره 2، شماره 6، پاییز 1390، صفحه 1-155 

مقاله پژوهشی

1. حقیقت یقین در حکمت و شریعت

صفحه 1-28

عبدالحسین خسروپناه


3. مدیریت در چشم‌انداز اسلام

صفحه 49-64

عباس عزیزی مهمان دوست؛ سعید صحت