بررسی و تحلیل انتقادی مساله فدا شدن حضرت مسیح در نگاه قرآن کریم

حسین بدری؛ محمد رضا آرام؛ سید محمد رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.67421.2597

چکیده
  از جمله ادیان بزرگ جهان معاصر مسیحیت می باشد؛ فدیه و اینکه بشریت به خاطر گناه ابوالبشر حضرت آدم (به زعم مسیحیان) باید تاوان و خسارتی بپردازد و این خسارت با رنج و مرگ مسیح (ع) پرداخته شده است، مسئله ای است که یکی از اصول دین مسیحیت قلمداد می گردد به بیان دیگر مسیحیت مبتنی بر اندیشه ماهیت گناه آلودانسان است و به اقتضای عدالت خدا، می بایست ...  بیشتر