نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. عواطف مثبت، آثار و راهکارهای تقویت آن در سورۀ یوسف(ع)

دوره 6، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 119-141

10.22054/rjqk.2015.3727

علی محمّد میرجلیلی؛ محمّد شریفی؛ احمد صادقیان؛ بی‌بی رقیّه مصدّق