نویسنده = ابراهیمی، ابراهیم
تعداد مقالات: 2
1. معنا شناسی «اغواء» در قرآن با تأکید بر روابط مفهومی

دوره 10، شماره 36، بهار 1398، صفحه 107-130

10.22054/rjqk.2019.39772.1867

ابراهیم ابراهیمی؛ فاطمه دست رنج


2. نقد و بررسی آرای مستشرقان دربارة ‌امّی بودن پیامبر اکرم(ص)

دوره 5، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 157-180

ابراهیم ابراهیمی؛ اصغر طهماسبی بلداجی