مدیریت در چشم‌انداز اسلام

عباس عزیزی مهمان دوست؛ سعید صحت

دوره 2، شماره 6 ، آذر 1390، ، صفحه 49-64

https://doi.org/10.22054/rjqk.2011.5569

چکیده
  مدیریت اسلامی از الزامات جامعه اسلامی می‌باشد، بنابراین جامعه اسلامی نیازمند مدیریتی است که با الگوهای اسلامی مطابقت کند و بتواند در خدمت جامعه اسلامی باشد. هر مکتبی مدیریت را به گونه‌ای تعریف کرده است و انتظارات مشخصی از آن دارد. دین اسلام نیز نگاهی خاص به مدیریت دارد و معیارهایی را برای آن برشمرده است. با جستجو در آیات قرآن و روایات ...  بیشتر