1. تجلّی آیات و احادیث در رباعیّات سحابی استرآبادی

غلامرضا مستعلی پارسا؛ هیوا حسن پور

دوره 2، شماره 7 ، زمستان 1390، ، صفحه 165-194

چکیده
  تأثیر قرآن کریم - با بیش از شش هزار آیه - و احادیث نبوی بر ادب گران‌سنگ پارسی بر احدی پوشیده نیست و دو منبع گرانمایه ادب پارسی، همواره تأثیری پنهان و آشکار بر آثار ادبی نهاده است. در این مجال، به بررسی تأثیرگذاری آیات قرآنی و احادیث نبوی بر رباعیّات سحابی پرداخته شده است. سحابی از شاعران دوره‌ صفوی است که بیشترین شهرت او به خاطر سرودن ...  بیشتر