نویسنده = ������������������ ����������������
تعداد مقالات: 1
1. پیش‌بینی هوش معنوی کودک بر اساس شعر مبتنی بر آموزه‌های قرآنی

دوره 8، شماره 29، تابستان 1396، صفحه 143-171

10.22054/rjqk.2017.8230

رامین محرمی؛ خدابخش اسداللهی؛ شکراالله پورالخاص؛ پیام فروغی راد