سیرة فردی و اجتماعی امام رضا(ع) با تطبیق بر آیات قرآن

حسن مجیدی؛ امیر عزیزی؛ راضیه رزم‌آرا

دوره 7، شماره 26 ، آذر 1395، ، صفحه 77-98

https://doi.org/10.22054/rjqk.2016.7326

چکیده
  امام رضا(ع) یک شخصیت کامل انسانی است که تمام رفتارها و گفتارهای ایشان منطبق با آیات قرآنی است و به همراه پیامبر و ائمه(ع) بهترین الگو برای ساخت زندگی اسلامی است. سیره‌شناسی به معنای سبک‌شناسی و رفتارشناسی است و در واقع، شناخت اصول، معیارها و روش‌هایی است که یک فرد در رفتار و کردار خود دارد. این نوشتار در پی تطبیق سیرة فردی زندگی امام ...  بیشتر