اعجاز علمی قرآن در بیان پدیده نفوذ آب به اعماق زمین

اباذر وحدت آزاد؛ فرزانه روحانی مشهدی

دوره 9، شماره 32 ، خرداد 1397، ، صفحه 33-51

https://doi.org/10.22054/rjqk.2019.34238.1742

چکیده
  خداوند متعال در سه آیه از قرآن و با سیاق تهدید، از فرورفتن آب‌های زمین به گونه‌ای که امکان بازیافت آن میسّر نباشد، سخن گفته‌است. تحقیقات دانشمندان علوم زمین در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این تهدیدِ پروردگار پدیده‌ای است که به لحاظ علمی کاملاً محتمل است و این آیات اشاره‌ای دقیق به پدیده‌ای علمی دارند که نه تنها در روزگار نزول ...  بیشتر