واکاوی گسترۀ دلالت آیۀ «وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ» در پرتو قاعدۀ تفسیری «جری و تطبیق»

جواد سلمان زاده

دوره 12، شماره 44 ، اردیبهشت 1400، ، صفحه 195-216

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.12613

چکیده
  فهم دلالت و تشخیص گستره دلالت عبارات قرآنی، تحت تأثیر عوامل گوناگون گاه امری دشوار و پیچیده می نماید. آیه «و قرن فی بیوتکن» از جمله آیاتی است که فهم دلالت و گستره مخاطب آن مورد اختلاف واقع شده و پارادایم‌ها و گفتمان‌های زمانه کنونی بر این اختلافات دامن زده است. نظر به اختلافات موجود در مورد آیه مذکور، این مقاله آهنگ آن کرده تا ...  بیشتر

روش شناسی کشف ترتیب نزول با تمرکز بر روایات ترتیب نزول

جواد سلمان زاده

دوره 11، شماره 40 ، خرداد 1399، ، صفحه 107-128

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.49912.2022

چکیده
  نظر به اهمیت ترتیب نزول در دو دانش علوم قرآنی و تفسیر، کشف ترتیب نزول قرآن کریم، مطالعه‌ای شایسته می نَماید. این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی بر آن است که با بکارگیری روشمند از همۀ شاخص های دخیل و مؤثر در ترتیب نزول، روشی جامع و کارآمد را جهت کشف ترتیب نزول ارائه نماید. این روش در دو مرحلۀ «بررسی درونی روایات ترتیب نزول» و «بررسی ...  بیشتر