کارکردهای عامل جغرافیا در حوزه تمدنی با رویکرد قرآنی سوره سبأ

عبدالمهدی فیضی دیزآبادی؛ محمد مهدی باباپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1401

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.68859.2652

چکیده
  چکیدهاز آنجا که تحولات تمدنی تابع قواعد و قوانین است، کشف و بررسی و پیاده‌سازی آن حائز اهمیت است. تمدن‌ نوین اسلامی که از اهداف اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران بشمار می‌آید، ضرورت تبیین و ارائه‌ی آن قوانین از نگاه اسلام را دو چندان می-کند. این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی، بصورت هرمنوتیک متن محور، با بررسی عامل جغرافیا از منظر ...  بیشتر