دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، پاییز 1394، صفحه 1-200 
6. نقد و بررسی دیدگاه‌های قرآنیّون دربارة نماز

صفحه 137-157

10.22054/rjqk.2015.4506

محمّدعلی تجری؛ فاطمه زین‌الدّینی؛ سیّد محسن خلیلی‌نژاد