کلیدواژه‌ها = اسباب‌النّزول
تعداد مقالات: 1
1. عدم تعارض سیاق و اسباب نزول در بعضی از آیات سورة آل‌عمران

دوره 3، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 99-114

طاهره مختاری پور؛ حسین علوی مهر