قرآن و معارف قرآنی
راهکارهای معرفتی حکومت اسلامی در نهادینه‌سازی ارزش‌های اخلاقی در روابط بین‌الملل با تأکید بر قرآن و روایات

محمود رمضانی کردآسیابی؛ عنایت شریفی؛ عبداالمطلب عبدالله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1401

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.66512.2557

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بیان راهکارهای معرفتی حکومت اسلامی در نهادینه‌سازی ارزش‌های اخلاقی در روابط بین دولت‌ها و ملت‌های مسلمان و غیرمسلمان می‌باشد. این پژوهش درصدد است با روش توصیفی و تحلیلی دراین‌باره به این سؤال اساسی پاسخ دهد که راه‌کارهای معرفتی حکومت اسلامی در نهادینه کردن ارزش‌های اخلاقی در روابط بین‌الملل کدم‌اند؟ راه‌کارهای ...  بیشتر