بهره‌های هنری عین‌القضات از گزاره‌های دینی در تمهیدات

مهدی دشتی؛ منصوره تقوایی

دوره 2، شماره 5 ، شهریور 1390، ، صفحه 137-162

چکیده
  بسیاری از محققان از جمله مشایخ صوفیه در طول تاریخ، تعاریف متعددی از عرفان و تصوف ارائه کرده‌اند. نخستین تعریف از آنِ معروف کرخی (وفات: 200 هـ. ق) می‌باشد. نیکلسون در پیدایش و سیر تصوف 78 تعریف از تصوف، ذکر کرده است که البته این تعاریف تنها از سه کتابِ (تذکره الاولیاء، رساله قشیریه و نفحات الانس) برگرفته شده‌اند و هیچ کدام آن طور که باید ...  بیشتر