قرآن و الگوهای شهروندی

طهماسب علیپوریانی؛ سارا زارع؛ امید نادری

دوره 9، شماره 33 ، تیر 1397، ، صفحه 163-191

https://doi.org/10.22054/rjqk.2019.38909.1847

چکیده
  الگوی شهروندی در دیدگاه اسلامی با الگوی شهروندی رایج در دنیای غرب، به‌رغم شباهت‌ها، تفاوت‌های بسیاری دارد و این نوع تفاوت‌ها به نوع جهان‌بینی‌های متفاوت آن‌ها برمی‌گردد. در حقیقت، الگوهای شهروندی خاص جوامع غربی را نمی‌توان بر آموزه‌های الهی منطبق دانست؛ چراکه مباحث مربوط به هویت در هر یک از الگوهای شهروندی، متفاوت از دیگری ...  بیشتر