نویسنده = حسین علوی مهر
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی آرای انتقادی ژیلیو نسبت به مشروعیت تفسیر اجتهادی

دوره 9، شماره 32، بهار 1397، صفحه 7-32

10.22054/rjqk.2018.32868.1713

حسن رضایی هفتادر؛ صفر نصیریان؛ حسین علوی مهر


2. عدم تعارض سیاق و اسباب نزول در بعضی از آیات سورة آل‌عمران

دوره 3، شماره 11، زمستان 1391، صفحه 99-114

طاهره مختاری پور؛ حسین علوی مهر