مبانی سیاسی ـ اجتماعی نهضت امام حسین(ع) از منظر قرآن

یاسر دلشاد؛ محمد میرزایی

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1394، ، صفحه 189-215

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.2358

چکیده
  مقصود از مبانی قرآنی، پیش‌فرض‌های پذیرفته از آموزه‌های قرآنی است که زیربنای قیام امام حسین(ع)  گردید. بر اساس حدیث ثقلین، مبنای نهضت امام حسین(ع)  ‌باید بر آیات قرآن استوار باشد. به نظر نگارندگان، توجّه به مبانی قرآنی نهضت که کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است،می‌تواند فهم صحیح و کامل‌تری از قیام حضرت را نمایان سازد. نوشتار حاضر ...  بیشتر