نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم قرآن و تفسیر دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ، تهران این مقاله، حاصل یک طرح پژوهشی است که با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور انجام شده و کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به صندوق مذکور (insf) می باشد.

چکیده

بحث علم‌المناسبه و به تعبیر قدما، مناسبت و به تعبیر متأخرین، نظم و انسجام، و در واژگان و قاموس زبان‌شناسی متن محور، زنجیرمندی و بینامتنیت، از جمله مباحثی است که از بدو نزول قرآن تا عصر حاضر، مورد توجه قرآن‌پژوهان قدیم و جدید مسلمان و غیرمسلمان بوده است. امروزه برخی مستشرقان، معتقدند که قرآن توده‌ای درهم و نامنسجم است. همچنین تکرار آیات در قصص قرآنی ناشی از عدم انسجام آیات می‌باشد. پردازش اطلاعات به روش توصیفی– تحلیلی انجام پذیرفته‌ ونتایج حاکی از آن‌است‌که: 1. در سور اولیه مکی، خواننده با قصص تمام و کمال روبرو نیستوفقط، به رخدادهای اصلی آنها اشاره شده‌است؛ 2. اهداف در سوَر اولیه اخلاقی و تربیتی می‌باشد و شیوه بیان قصص، تند و کوبنده و موسیقی یکنواختی برسوره‌ها حاکم‌است؛ 3. بخش‌های روایی و به طریق اولی، قصص مکافات محور با آیات پس‌و‌پیش خود از یک سو و با سایر قصص مکافات محوردر سایر سور و همچنین در سطح کلان، با سیرۀ پیامبر (ص)، روابط بینا- سوره‌ای و بینامتنی دارند؛ 4. آغازین‌های روایی این قصص از یک یا چند الگوی مشترک و فرموله‌شده تبعیت می‌کنند؛ 5. بخش میانی قصص، رخدادهای سازه‌ای را درخود جای‌داده و در واقع، روایتگری قصص به این‌بخش بستگی مستقیم دارد؛ 6. فرجامین روایی قصص، معمولاً با آیه‌ای که ناظربه درس یا پیامی اخلاقی است، به‌پایان می‌آید؛ 7. قصص مکافات محور سور اوایۀ مکی، حامل اولین مراودات کلامی دین اسلام از طریق پیامبر (ص) محسوب می‌شوند، و مینیاتوری از کل قصص قرآنی ارائه داده و زمینۀ ذهنی مخاطبان قرآن را آماده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationships and / or micro and macro chain in the Quranic stories of the early Makkah in the light of the stories of the prophets with the focus on rewards

نویسنده [English]

  • zohre akhavanmoghaddam

d/t

چکیده [English]

he discussion of the science of relativity and, in the words of the ancients, appropriateness and, in the words of the later ones, order and coherence, and in lexicons and text-based linguistics, chain-linking and intertextuality, are among the topics considered by ancient and modern Muslim scholars from the revelation of the Qur'an to the present. And has been non-Muslim. Today, some Orientalists believe that the Qur'an is a mixed and incoherent mass. Also, the repetition of verses in Quranic stories is due to the incoherence of verses. Given the importance of this discussion, it is necessary to examine the coherence and chain of this chapter in the verses related to the Qur'anic stories. Data collection in this paper is library method and their processing is done by descriptive-analytical method. The results indicate that: 1. In the original surah of Maki, the reader is not confronted with complete stories and only their main events are mentioned;2. The goals in the initial stage are moral and educational, and the way of expressing the stories is fast and pounding and the music is monotonous; 3. Narrative sections and in the first way, reward-oriented stories with their back and forth verses on the one hand and with other reward-oriented stories in other suras, as well as at the macro level, with the biography of the Prophet (PBUH), have visual-surah and intertextual relations; 4. The narrative beginnings of this story follow one or more common and formulated patterns; 5.audience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematics
  • the early surah of Maki
  • reward-oriented stories
  • chaining
  • expressive miracle