دوره 15 (1403)
دوره 14 (1402)
دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)

تعداد مشاهده مقاله

1,924,279

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

458,709

نسبت مشاهده بر مقاله

4985.18

نسبت دریافت فایل بر مقاله

1188.37

تعداد مقالات ارسال شده

2,002

تعداد مقالات رد شده

1,619

درصد عدم پذیرش

81

تعداد مقالات پذیرفته شده

291

درصد پذیرش

15

 پژوهشگران  ارجمند؛

1-لطفا جهت پیگیری مقالات،  فقط با ارسال پیام از طریق "تماس با ما " سامانه  و یا آدرس afaqedin@yahoo.com اقدام فرمایید.

2-هنگام ارسال مقاله، بارگذاری چکیده انگلیسی و منابع به زبان انگلیسی الزامی است. مقالات بدون چکیده انگلیسی و منابع انگلیسی  مطلقا بررسی نخواهند شد.

نشریه پژوهش نامه معارف قرآنی یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علّامه طباطبائی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این نشریه به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث پژوهش معارف قرآنی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه پژوهش معارف قرآنی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم پژوهش معارف قرآنی را گزارش می دهند می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است.

دریافت هزینه 

مجله پژوهشنامه معارف قرآنی بابت هزینه کارشناسی و چاپ مقاله هیچ گونه هزینه ای دریافت نمی کند ، ولی بر اساس بخشنامه وزارت علوم و تحقیقات و فناوری بابت هزینه های داوری ، ویراستاری و صفحه آرائی مبلغ ششصد هزارتومان دریافت می کند که دویست هزارتومان آن را پس از تعیین اولویت و تائید سردبیر و چهارصد تومان آن را پس از تائید هیأت تحریریه دریافت می گردد. 

نویسندگان گرامی ؛

با توجه به اینکه پژوهشنامه معارف قرآنی در شرف بین المللی شدن است، در این راستا ارسال چکیده فارسی و انگلیسی مقاله به صورت فرمت زیر الزامی می باشد. 

1- تعداد کلمات  چکیده انگلیسی: 1200-700 

2- مقدمه ( بیان کلی از پژوهش انجام شده)

3- پیشینه پژوهش

4- روش تحقیق

5-نتیجه  نهایی 

6- واژه های کلیدی 

ضمنآ نمونه ساختار مورد نظر به پیوست می باشد. 

 

 

نشریه پژوهش معارف قرآنی به صورت  آنلاین منتشر می شود

نشریه پژوهشنامه معارف قرآنی با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قرآنی و فرهنگ اسلامی منتشر می شود. 

 

وسوسة شیطان و راهکارهای مقابله با آن در قرآن

عبدالعلی شُکر

دوره 5، شماره 18 ، آذر 1393، ، صفحه 63-89

https://doi.org/10.22054/rjqk.2016.1856

چکیده
  دشمنی کردن در قالب دوستی و خیانت کردن با ابراز خیرخواهی، موفّقیّت بیشتری برای دشمنان به ارمغان می‌آورد، بی‌آنکه هزینة مالی و جانی در این مسیر صرف شود. نخستین موجودی که از این شیوه بهره جست، ابلیس بود. دشمنی او از روی حسادت نسبت به مقام والای آدم سرچشمه می‌گیرد. گرچه شیطان بر انسان سلطه ندارد، امّا از ابزارهایی مانند نفس امّاره و اختیار ...  بیشتر

عوامل تحکیم خانواده در فرهنگ اسلامی

صالح حسن زاده

دوره 4، شماره 15 ، اسفند 1392، ، صفحه 45-68

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.1030

چکیده
  خانواده همیشه و همه جا و در بین تمامی جوامع بشری به عنوان اساسی‌ترین نهاد اجتماعی زیربنای جوامع و منشاء فرهنگ‌ها، تمدّن‌ها و تاریخ بشر بوده است. پرداختن به این بنای مقدّس بنیادین و حمایت و هدایت آن به جایگاه واقعی و متعالی‌ خود، همواره سبب اصلاح خانوادة بزرگ انسانی و غفلت از آن موجب دور شدن بشر از حیات حقیقی و سقوط به ورطة هلاکت و ...  بیشتر

سبک زندگی خانوادگی در ‌قرآن و سنّت پیشوایان معصوم (ع)

عنایت الله شریفی؛ مهرعلی لطفی

دوره 4، شماره 14 ، آبان 1392، ، صفحه 81-100

https://doi.org/10.22054/rjqk.2013.36

چکیده
  سبک زندگی خانوادگی در آیین اسلام همانند درختی است که ریشة آن، باورها و اندیشه‌ها و ساقه و شاخه‌هایش، ارکان و وظایف اعضای خانواده می‌باشد. از این رو، سبک زندگی خانوادگی دارای ابعاد زیادی است. پژوهش حاضر در صدد بررسی سبک خانوادگی در قرآن و سنّت پیشوایان معصوم(ع) در ابعاد تشکیل خانواده و ازدواج، محیط خانواده و ادارة آن و همسرپروری می‌باشد. ...  بیشتر

بررسی و تبیین مفهوم «انسان متعالی» از منظر قرآن کریم

رضاعلی نوروزی؛ هاجر کوهی اصفهانی

دوره 4، شماره 14 ، آبان 1392، ، صفحه 101-130

https://doi.org/10.22054/rjqk.2014.37

چکیده
  انسان به عنوان اصلی‌ترین موجود در جهان آفرینش و به سبب دارا بودن ویژگی‌های خاصّ خود، همواره به نوعی محور توجّه اندیشمندان مختلف بود و هر گروه با توجّه به بینش‌های خاصّ خود، شناخت انسان را مورد بحث و بررسی قرار داده است.جامع‌ترین و در عین حال، مطمئن‌ترین راه شناخت انسان، رجوع به خالق او و بهره‌گیری از منابع الهی در این زمینه است. ...  بیشتر

قدرت مطلق خداوند از منظر قرآن و روایات

علی اکبر شایسته نژاد

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1394، ، صفحه 7-28

https://doi.org/10.22054/rjqk.2016.2352

چکیده
  در قرآن کریم و روایات از قدرت مطلق خداوند در آشکار و نهان، دنیا و آخرت سخن به میان آمده است. صفت قدرت خداوند، پیوسته مورد بحث متکلّمان بوده است و شبهه‌هایی دربارة آن مطرح شده است و گسترة این صفت الهی مورد اختلاف نحله‌های مذهبی بوده است، به‌ویژة بر اساس گزارش قرآن، پیروان مذهب یهود، خداوند را به ضعف و ناتوانی متّهم کرده‌اند. از طرف ...  بیشتر

ابر واژگان