اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمدرضا ابراهیم نژاد

فقه و اصول مدیر مسئول

rjqk.atu.ac.ir/
ebrahimnejad32yahoo.com

سردبیر

عنایت الله شریفی

معارف اسلامی دانشیار، دانشگاه علامه طباطبائی

enayat.sharifiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

محمدرضا ابراهیم نژاد

فقه و اصول دانشیار دانشکده معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

ebrahimnejad32yahoo.com
09127369878

ابراهیم ابراهیمی

فقه و اصول دانشگاه علامه طباطبائی- دانشکده الهیات و معارف اسلامی- عضو هیأت علمی

www.msrt.ir/fa
dr.e.e978gmail.com
09120610852
8978


حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم ابراهیمی، نماینده وزیر علوم و مسئول دفتر هماهنگی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و هماهنگ کننده هیات های انتظامی اعضای هیئت علمی است. 

محمد حسین بیات

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

dr_bayat60yahoo.com

عبدالحسین خسرو پناه

کلام اسلامی دانشیار، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

khosropanahdezfuligmail.com

محمد جواد رودگر

اخلاق و عرفان، الهیات و معارف اسلامی دانشیار، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

dr.mjr345yahoo.com

عنایت الله شریفی

معارف اسلامی دانشیار ، دانشگاه علامه طباطبائی

sharifiatu.ac.ir

محمد فاکر میبدی

تفسیر و علوم قرآن استاد ، دانشگاه جامعه المصطفی

m_fakermiu.ac.ir

محمد حسین قدردان قراملکی

کلام اسلامی استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی

ghadrdangyahoo.com

محمود قیوم زاده

فقه و مبانی حقوق استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

maarefteacheryahoo.com

علی احمد ناصح

علوم قرآن و حدیث استاد، دانشگاه قم

aliahmadnasehyahoo.com

یحیی یثربی

فلسفه و حکمت اسلامی استاد ، دانشگاه علامه طباطبائی

yahyayasrebi.org

مدیر داخلی

مهرعلی لطفی

علوم سیاسی عضو هیأت علمی دانشگاه علامه

lotfisiatugmail.com

ویراستار ادبی نشریه

سعید قاسمی پرشکوه

زبان و ادبیات فارسی دکتری ، دانشگاه علامه طباطبائی

bohlol1960yahoo.com

صفحه آرا

سعید قاسمی پرشکوه

زبان و ادبیات فارسی دکتری ، دانشگاه علامه طباطبائی

bohlol1960yahoo.com

ویراستار انگلیسی

محسن مهدوی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشجوی دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه علامه طباطبائی

mohsenmahdavi.academiclifeyahoo.com

کارشناس نشریه

نادر شیرمحمدی

تاریخ اسلام کارشناس

shirmohamadi.nadergmail.com
09017328670