شماره تماس نشریه

شماره تماس مستقیم دفتر مجله :     021-48390000

 

تذکر : پیگیری مقاله های ارسالی صرفا  از طریق سامانۀ مجله ، بخش تماس با ما  امکان پذیر می باشد.