دوره و شماره: دوره 6، شماره 21، تابستان 1394، صفحه 1-222 

شناسنامه علمی شماره

1. معاد جسمانی در قرآن و عهدین

صفحه 7-41

10.22054/rjqk.2015.3720

عنایت‌الله شریفی؛ محمّدحسین خوانین‌زاده؛ علیرضا انصاری‌منش


5. عواطف مثبت، آثار و راهکارهای تقویت آن در سورۀ یوسف(ع)

صفحه 119-141

10.22054/rjqk.2015.3727

علی محمّد میرجلیلی؛ محمّد شریفی؛ احمد صادقیان؛ بی‌بی رقیّه مصدّق


مقاله پژوهشی

7. درنگی در مستندات قرآنی کثرت‌گرایان و نقد آن

صفحه 163-203

10.22054/rjqk.2015.3739

محمّد مولوی؛ نبی‌الله صدری‌فر؛ سیّد ابوالقاسم موسوی