ارزیابی روش‌شناختی سبک تفسیر موضوعی داده‌بنیاد

محسن قمرزاده؛ نسیم تیموری

دوره 13، شماره 50 ، آذر 1401، ، صفحه 31-60

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.68165.2624

چکیده
  نظریه داده‌بنیاد یکی از روش‌های تحلیلی مطرح برای داده‌های کیفی است که در دهه‌‌های اخیر در مطالعات قرآنی و تفسیر موضوعی به کار گرفته می‌شود. فرآیند تولید تئوری در این روش از طریق گردآوری داده‌های مرتبط، کدگذاری، مقوله‌بندی و مفهوم‌پردازی است. در برخی آثار، کاربست این روش تحلیل در تفسیر موضوعات مختلف قرآنی ارائه شده است، اما این ...  بیشتر