نام

نام خانوادگی

پست الکترونیکی

سمت / سازمان

فرج الله

میرعرب

mirarab@isca.ac.ir

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

سید ابراهیم

مرتضوی

si.mortazavi@yahoo.com

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

 

سید حسین

حسینی کارنامی

hosin.hosini@gmail.com

گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم

پزشکی مازندران

غلامرضا

نورمحمدی

drnormohammadi@yahoo.com

 

موسسه موضوع‌شناسی احکام فقهی

 

کاوس

روحی برندق

14rohi@gmail.com

 

دانشگاه تربیت مدرس

 

عنایت الله

شریفی

enayat.sharifi@yahoo.com

دانشگاه علامه طباطبائی

محمد

صدقی

sedghi@atu.ac.ir

 

دانشگاه علامه طباطبائی

محسن

پور محمد

mpm_66@yahoo.com

دانشگاه علوم پزشکی گیلان

عبدالجبار

زرگوش نسب

abdelgabar3@yahoo.com

دانشگاه ایلام

سید شهاب الدین

حسینی

hosaini.qom1@gmail.com

دانشگاه خوارزمی

قادر

پریز

ghpariz@yahoo.com

دانشگاه علامه طباطبائی

امیر

خادم علیزاده

khademalizadeh.a@gmail.com

دانشگاه علامه طباطبایی

محمد

کاوه

kave41@gmail.com

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

سید محمد حسین

موسوی پور

musavipur@gmail.com

دانشگاه خوارزمی

علی

گرامی

aligerami50@gmail.com

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

محمد حسین

قراملکی

ghadrdang@yahoo.com

 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

رمضان

علی‌تبار

r.alitabar@chmail.ir

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

سید حسن

بطحایی

drbathayi@gmail.com

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

سید جابر

موسوی راد

mousavirad313@gmail.com

دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

زهره

اخوان مقدم

dr.zo.akhavan@gmail.com

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

عبدالوهاب

فراتی

forati129@yahoo.com

 

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

 

علی

ملکی

ali_malaki70@yahoo.com

دانشگاه دولتی تفرش

علی

شریفی

dralisharifi15@gmail.com

دانشگاه علامه طباطبائی

 

روح الله

محمد علی نژاد عمران

r_alinejad_omran@yahoo.com

دانشگاه علامه طباطبایی

 

سید جواد

میرخلیلی

mirkhalili56@yahoo.com

دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران)

حسین

حسن زاده

shaakhali@gmail.com

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

محمد (خداخواست)

عرب صالحی

salehnasrabad@yahoo.com

پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم ایران

زهره

شریعت ناصری

z.shariatnaseri@yahoo.com

دانشگاه قرآن و حدیث، تهران

 

سیدمحمد

نقیب

amin200057@yahoo.com

دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

 

login