اخبار و اعلانات

شماره تماس نشریه

شماره تماس مستقیم دفتر مجله :     09017328670   تذکر : پیگیری مقاله های ارسالی صرفا  از طریق سامانۀ مجله ، بخش تماس با ما  امکان پذیر می باشد.            

مطالعه بیشتر