آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1731
تعداد پذیرش 238
تعداد پذیرش بدون داوری 20
تعداد عدم پذیرش 1409
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1031

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 50
تعداد مقالات 353
تعداد مشاهده مقاله 2348086
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 451697
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 82 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 181 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 187 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 43 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 10 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 66 روز
درصد پذیرش 14 %