آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1504
تعداد پذیرش 205
تعداد پذیرش بدون داوری 19
تعداد عدم پذیرش 1214
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 848

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 320
تعداد مشاهده مقاله 1703932
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 399468
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 88 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 192 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 196 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 48 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 11 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 79 روز
درصد پذیرش 14 %