آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1901
تعداد پذیرش 262
تعداد پذیرش بدون داوری 21
تعداد عدم پذیرش 1553
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1152

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 14
تعداد شماره‌ها 53
تعداد مقالات 376
تعداد مشاهده مقاله 2725052
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 495904
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 78 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 183 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 195 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 41 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 10 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 65 روز
درصد پذیرش 14 %