اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1426
تعداد پذیرش 198
تعداد پذیرش بدون داوری 19
تعداد عدم پذیرش 1153
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 792

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 45
تعداد مقالات 313
تعداد مشاهده مقاله 1532902
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 383304
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 90 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 193 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 196 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 51 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 12 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 82 روز
درصد پذیرش 14 %