اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1318
تعداد پذیرش 187
تعداد پذیرش بدون داوری 18
تعداد عدم پذیرش 1058
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 701

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 302
تعداد مشاهده مقاله 1297750
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 357055
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 91 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 198 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 198 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 55 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 13 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 91 روز
درصد پذیرش 14 %