آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1979
تعداد پذیرش 287
تعداد پذیرش بدون داوری 23
تعداد عدم پذیرش 1603
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1193

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 15
تعداد شماره‌ها 56
تعداد مقالات 400
تعداد مشاهده مقاله 2944516
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 530225
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 76 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 181 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 183 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 40 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 9 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 65 روز
درصد پذیرش 15 %