اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1266
تعداد پذیرش 181
تعداد پذیرش بدون داوری 18
تعداد عدم پذیرش 1005
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 658

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 288
تعداد مشاهده مقاله 1182577
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 343118
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 93 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 200 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 198 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 56 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 13 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 105 روز
درصد پذیرش 14 %