آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1805
تعداد پذیرش 243
تعداد پذیرش بدون داوری 20
تعداد عدم پذیرش 1472
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 1084

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 51
تعداد مقالات 358
تعداد مشاهده مقاله 2555323
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 468698
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 17 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 80 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 181 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 187 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 43 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 10 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 67 روز
درصد پذیرش 13 %