اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1209
تعداد پذیرش 167
تعداد پذیرش بدون داوری 18
تعداد عدم پذیرش 964
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 630

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 281
تعداد مشاهده مقاله 1011690
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 324418
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 20 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 98 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 207 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 198 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 58 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 14 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 114 روز
درصد پذیرش 14 %