آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1638
تعداد پذیرش 220
تعداد پذیرش بدون داوری 19
تعداد عدم پذیرش 1335
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 959

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 335
تعداد مشاهده مقاله 2079080
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 428803
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 84 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 186 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 196 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 45 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 11 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 73 روز
درصد پذیرش 13 %