گونه‌شناسی تحلیلی انتقادی دیدگاه‌ها در تفسیر فقر‌ه «کَذلِکَ زَیَّنَّا لِکُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُم» (انعام/ 108) و بررسی مراد از آن در پرتو نظریه اعتباریات

سبحان رنجبرزاده؛ علیرضا آزاد؛ محمد غفوری نژاد

دوره 13، شماره 50 ، آذر 1401، ، صفحه 61-86

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.68875.2650

چکیده
  خداوند متعال که خیر و کمال محض است و بندگان را به اطاعت خود فراخوانده و از معصیت بازداشته در فقره «کَذلِکَ زَیَّنَّا لِکُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ» از آیه ۱۰۸ سوره انعام، تزیین اعمال همة امت‌ها (اعم از مؤمن، کافر و مشرک) را به خود نسبت داده است، اینکه این تزیین به چه معناست و از چه روی به خداوند نسبت داده شده چالشی است که مفسران در ...  بیشتر