نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل فرایند «تفسیر» و «تطبیق» قرآن بر اساس کارکرد «سیاق» و «شأن نزول»

دوره 12، شماره 45، تابستان 1400، صفحه 143-182

10.22054/rjqk.2021.12805

سعید غفرالهی؛ علی احمد ناصح؛ سیدرضا مؤدب


2. تحلیل و نقد رویکرد محدث فتونی در باب امکان تفسیر قرآن برای غیر معصومین

دوره 11، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 59-84

10.22054/rjqk.2020.11993

امیر محمودی؛ علی احمد ناصح؛ محمّدعلی تجری