مفهوم امانت الهی در آیة امانت با استناد به دلایل علاّمه طباطبائی

نازیلا عادل فر؛ محمدرضا ستوده نیا

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1394، ، صفحه 63-90

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.2354

چکیده
  یکی از آیات مهمّ قرآن که اشاره به مقام والای انسان دارد، آیة امانت می‌باشد که از متشابهات قرآن است. تاکنون برای تفسیر واژة «امانت» در این آیه، مصداق‌های متفاوت و زیادی بیان شده است که ابهام آیه را بیشتر می‌کند. این نوشتار برای تفسیر امانت در آیة مذکور با تحلیل تفاسیر، روایات، سایر آیات مربوط به امانت و شواهد موجود در آیة 73 سورة ...  بیشتر