نویسنده = فخر زارع، سیّد حسین
تعداد مقالات: 1
1. جامعه از منظر قرآن

دوره 5، شماره 16، بهار 1393، صفحه 93-122

سیّد حسین فخر زارع