نویسنده = ������ ���������������� ���� ���� ����������
تعداد مقالات: 1
1. عذاب استیصال در قرآن با تکیه بر تفسیر المیزان

دوره 7، شماره 27، زمستان 1395، صفحه 7-41

10.22054/rjqk.2017.7731

بی بی سادات رضی بهابادی؛ مهری فرشباف فاخر؛ فرشته معتمد لنگرودی