اقتباس‌ها و استنادهای قرآنی امام رضا(ع)در حدیث امامت

فتحیّه فتّاحی‌زاده؛ حسین افسردیر؛ عصمت رحیمی

دوره 6، شماره 21 ، شهریور 1394، ، صفحه 69-87

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.3725

چکیده
  «اقتباس» یکی از اَشکال به‌کار‌گیری و تبلور آیات قرآن کریم در کلام معصومان(ع)می‌باشد. مقالة حاضر با هدف بررسی گونه‌های اقتباس و انگیزة به‌کارگیری آن در کلام امام رضا(ع) به رشتة تحریر درآمده است. با توجّه به اینکه قرآن کریم منزلت و مکانتی خاص نزد مسلمانان دارد و بهترین منبع و سرچشمه‌ای است که ائمّه(ع) مضامین عالی و بلند خود را ...  بیشتر