تبیین و بررسی اراده و انواع آن در قرآن کریم (با تکیه بر ارادة انسانی)

نعیم عموری؛ مسعود باوان پوری

دوره 5، شماره 17 ، شهریور 1393، ، صفحه 31-60

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.1376

چکیده
  اراده به معنای خواستن، محبّت، طلب و امر و دستور آمده است. در قرآن کریم به انواع مختلفی از اراده اشاره شده است که ارادة الهی در بالاترین سطح آن قرار دارد و پس از آن ارادة انسانی، فطری و شیطانی قرار دارند. ارادة انسانی به فرد این اختیار را می‌دهد که اعمال خیر و شر انجام دهد و خویشتن مسئول پاسخگویی به این اعمال در روز قیامت باشد. اراده در ...  بیشتر