نویسنده = دهقانپور، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی احسان در قرآن

دوره 5، شماره 17، تابستان 1393، صفحه 61-83

علیرضا دهقانپور؛ ژیلا بخشی