عواطف مثبت، آثار و راهکارهای تقویت آن در سورۀ یوسف(ع)

علی محمّد میرجلیلی؛ محمّد شریفی؛ احمد صادقیان؛ بی‌بی رقیّه مصدّق

دوره 6، شماره 21 ، شهریور 1394، ، صفحه 119-141

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.3727

چکیده
  عواطف و احساسات مثبت، اصلی‌ترین رهبرانی هستند که نوع بشر، ادامۀ حیات خود را تا حدود زیادی، وامدار قدرت این عوامل در تعاملات انسانی است. نیروهایی همچون ایمان و تقوای الهی، امید به خداوند، عفو و گذشت، همدلی و همراهی، رابطة صمیمانه با دیگران از نمونه‌های این عواطف هستند. داستان حضرت یوسف(ع) در قرآن کریم به خاطر نمود زیبای این عواطف در ...  بیشتر