مفهوم‌شناسی واژة «حکمت» و «جمال» و رابطة آن دو از نظر قرآن

سعدی مویدی؛ عنایت الله شریفی

دوره 6، شماره 20 ، خرداد 1394، ، صفحه 92-133

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.2355

چکیده
  نوشتة حاضر پیرامون دو محور «حکمت» و «جمال» و نسبت آن دو با یکدیگر در قرآن فراهم آمده است. حضور مکرّر در قرآن دو واژة مذکور، جایگاه آنها را تصدیق می‌کند و همین تکرار و تأکید از وجوه مختلف و طیّ آیات عدیده، بررسی هر یک از این دو واژه را ضروری می‌کند. امّا علی‌رغم اهتمام قرآن‌پژوهان، آنچه مغفول مانده، نسبت بین این دو واژه است ...  بیشتر