بررسی جایگاه تاریخ و قصص در قرآن

زهرا رضایی

دوره 5، شماره 18 ، آذر 1393، ، صفحه 115-135

https://doi.org/10.22054/rjqk.2016.1858

چکیده
  قرآن کریم سرشار از قصص و گزارش‌های تاریخی مربوط به امّت‌های پیشین و پیامبران آنان با هدف انتقال معارف وحیانی و هدایت انسان است. با این حال، در قرآن مستقیماً اشاره‌ای به تاریخ و تاریخ‌نگاری نشده است و خود این کتاب مبتنی بر تاریخ‌نگاری نیست. پرسش‌های اصلی این جستار عبارتند از: 1ـ چه ارتباطی میان قرآن و تاریخ وجود دارد؟ 2ـ هدف از استفاده ...  بیشتر