نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بدعت‌های دینی از نگاه قرآن

دوره 5، شماره 18، پاییز 1393، صفحه 137-156

عبّاس اشرفی؛ نرجس جمال امیدی