نویسنده = نیکخواه منفرد، محمّد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل ساختار روایت اصحاب کهف در قرآن کریم

دوره 5، شماره 19، زمستان 1393، صفحه 115-145

محمّدرضا حاج‌بابایی؛ محمّد نیکخواه منفرد