بازخوانشی از اقتباس‌های قرآنی در صحیفة ‌سجّادیّه (مطالعة موردی دعای اوّل تا هفتم)

فتحیه فتاحی زاده؛ عارفه داودی؛ مرضیه محصص

دوره 8، شماره 29 ، شهریور 1396، ، صفحه 173-202

https://doi.org/10.22054/rjqk.2017.8231

چکیده
  یکی از جلوه‌های درخشان صحیفة سجّادیّه پیوند این کتاب شریف با قرآن ‌کریم است. هدف این جستار، به تصویر کشیدن انس و همنشینی امام سجّاد(ع) با قرآن ‌کریم و نیز اثرپذیری عمیق آن حضرت(ع) از کلام وحی در دعای اوّل تا هفتم صحیفة سجّادیّه است. ضرورت این پژوهش، هویداسازی یکی از انواع تعامل گنجینة حدیثی شیعه با قرآن‌ کریم، از رهگذر بررسی گونه‌شناسی ...  بیشتر

اقتباس‌ها و استنادهای قرآنی امام رضا(ع)در حدیث امامت

فتحیّه فتّاحی‌زاده؛ حسین افسردیر؛ عصمت رحیمی

دوره 6، شماره 21 ، شهریور 1394، ، صفحه 69-87

https://doi.org/10.22054/rjqk.2015.3725

چکیده
  «اقتباس» یکی از اَشکال به‌کار‌گیری و تبلور آیات قرآن کریم در کلام معصومان(ع)می‌باشد. مقالة حاضر با هدف بررسی گونه‌های اقتباس و انگیزة به‌کارگیری آن در کلام امام رضا(ع) به رشتة تحریر درآمده است. با توجّه به اینکه قرآن کریم منزلت و مکانتی خاص نزد مسلمانان دارد و بهترین منبع و سرچشمه‌ای است که ائمّه(ع) مضامین عالی و بلند خود را ...  بیشتر