روش‌های اعتماد سازی درنظام حکومتی حضرت محمد (ص)

علی نکونام

دوره 2، شماره 7 ، اسفند 1390، ، صفحه 73-102

https://doi.org/10.22054/rjqk.2012.5576

چکیده
  پیامبر گرامی اسلام (ص) الگو و سرآمد انسان‌های تمام دوران‌هاست. یکی از مؤلفه‌های حکومتی آن حضرت ایجاد اعتماد بین حکومت و مردم است که از آن میان می‌توان به روش‌های زیر اشاره کرد: - گسترش فرهنگ اخوت و برادری که از زیباترین جلوه‌های عملی ایمان در حکومت اسلامی است. - پرهیز از تبعیض و برقراری مساوات مورد نظر اسلام که پیامبر اکرم (ص) آن را ...  بیشتر