درآمدی بر تفاوت‌های الهام و وحی

حسام خلعتبری

دوره 3، شماره 8 ، خرداد 1391، ، صفحه 29-49

https://doi.org/10.22054/rjqk.2012.5582

چکیده
  الهام القاء چیزی در قلب، مخصوص است به این که از جانب خدا . . . (راغب، 1412ق: ماده لهم) یا با واسطه ملک مأمور باشد (قریشی، 1361: ج7ـ5، ماده لهم). منظور از وحی، کاربرد رسالی آن می‌باشد، یعنی ارتباط ویژه خداوند با پیامبران . . .. الهام در اصطلاح عرفانی نوعی اخبار و افاضه الهی برای انسان است که او را به انجام عمل فرامی‌خواند. تفاوت ماهوی الهام و وحی ...  بیشتر