نویسنده = زکوی، علی اصغر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مبانی انسان‌شناختی سلامت معنوی در قرآن

دوره 4، شماره 12، بهار 1392، صفحه 47-60

علی اصغر زکوی؛ رحمت الله مرزبند؛ حسین جلاهی