نویسنده = قاسمی نژاد، ملیحه
تعداد مقالات: 1
1. شرح‌صدر از دیدگاه قرآن

دوره 3، شماره 8، بهار 1391، صفحه 107-132

جمال فرزند وحی؛ ملیحه قاسمی نژاد