1. شرح‌صدر از دیدگاه قرآن

جمال فرزند وحی؛ ملیحه قاسمی نژاد

دوره 3، شماره 8 ، بهار 1391، ، صفحه 107-132

چکیده
  عبارت «شرح صدر» از آنجا که نقش مهمی در کمال معنوی و هدایت انسان‌ها دارد، چندین بار در آیات قرآن کریم تکرار شده است. شرح صدر در دو آیه به طور مطلق به کار رفته و در دو مورد نیز به اسلام و در یک مورد به کفر مقید شده است. این ویژگی موهبتی الهی است که عواملی مانند اراده الهی، عبادت، ذکر، علم، تلاش و . . . آن را تقویت می‌کند و دارای ثمراتی ...  بیشتر